top of page

Vad är Osteopati?

Osteopati är en manuell behandlingsform som praktiseras av Osteopater. Grundfilosofin är en holistisk syn på kroppen där både kropp och psyke beaktas.

En viktig del i Osteopatin är hur kroppens olika system interagerar med varandra och genom det måste osteopaten ta alla strukturer och system i beaktande vid diagnos och behandling. 

 

Kroppen har en självreglerande och självläkande mekanism och inom Osteopatin så vill man genom behandling stödja dessa processer. Som osteopat vill man inte hitta sjukdom eller ohälsa utan man vill finna hälsa och vitalitet.

bottom of page