top of page

Tekniker

Manipulation

Manipulation används ofta som ett samlingsnamn för olika terapeutiska tekniker. De vanligast associerade teknikerna är HVT eller HVLA, High velocity thrust eller High velocity low amplitude. Manipulation innebär att en kort och mycket hastig impuls introduceras i leden där hypomobilitet föreligger. Fysiologin bakom dessa tekniker är inte till fullo klargjord, men teknikerna anses som bra för att återställa rörelse i aktuell led. 

En teori till hur manipulationer fungerar finns där fokus läggs på den hypertoniska muskulaturen. Den teorin går ut på att en genom en impuls kan ge en reflexmässig avslappning i strukturen och på så sätt återställa ledens funktion.

Artikulering

Artikulering är en rytmisk teknik utan impuls. Utförandet sker med ett förhållandevis långsamt tempo. Tekniken syftar på att återställa god ledfunktion, få spänd mjukvävnad att slappna av och öka cirkulationen i hela området.

Kavitering

Kavitering är den tekniska term som används om det ljud (knak) som kan förekomma när ledytorna hastigt förs ifrån varandra.

MET

Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt öka ledens rörlighet.

Visceral behandling. Motverkar obalanser och nedsatt rörlighet mellan organ. Genom att öka organens rörlighet kan man också påverka nerverna och rörligheten i ryggraden, som i sin tur minskar eventuell smärta.

BLT

Genom att placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge så att kringliggande ligament och muskler självmant kan slappna av. Genom detta kan leden återställas och återfå optimal funktion.

IVM

Kraniell Osteopati eller IVM (Involuntary Movement) är en väldigt mild behandlingsform. IVM används för att lösa upp spänningar i kroppen, inklusive huvudet.

bottom of page