top of page

Osteopatins historia

Osteopatin grundades i slutet av 1800 talet av Dr Andrew Taylor Still. A.T. Still ansåg att dåtidens medicin gjorde mer skada än nytta och började utveckla en manuell behandlingsform som han sen kom att kalla Osteopati. 

 

A.T. Still tittade på kroppens anatomi och ansåg att människans rörelseapparat har en stor påverkan i hur kroppen uttrycker hälsa. Genom att stimulera områden, som var dysfunktionella, så kunde han återskapa funktionen i området och detta medförde att kroppen kunde återgå till ett mer hälsosamt tillstånd. 

 

Under 1892 så startade A.T. Still den första osteopatutbildningen i Kirksville, Missouri. 1917 öppnades den första osteopatutbildningen i London.  1997 var första året som Osteopater utbildades i Sverige på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg. 

bottom of page