top of page

Osteopatins filosofi

Osteopatin kan ibland beskrivas som en vetenskap, konst och filosofi. Osteopatin har redan från grunden baserats på vetenskapliga studier inom anatomi och fysiologi. Den osteopatiska behandlingen har baserats på lång erfarenhet som gett en god förmåga att se och känna den mänskliga anatomin.

Osteopatin är baserat runt en filosofi med fyra principer:

1. Kroppen är en enhet.

2. Kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga.

3. Struktur och funktion är korrelerade.

4. Vid behandling vägs de tre tidigare punkterna in.

 

Det är inte behnandlignsmetoderna som definerar osteopatin utan sättet att se på människans anatomi och fysiologi. Kroppen är en enhet där alal strukturer interagerar med varandra. Osteopatisk behandling kan även ges I ett förebyggande syfte för att besvär inte ska uppstå av tex arbetsrelaterade belastningar. 

bottom of page